EkumenickýEster7,6

Ester 7:6

Es­ter od­povedala: Tým za­rytým ne­priateľom je ten­to zlomyseľný Háman. Háman nato zo­stal celý ohromený pred kráľom a kráľov­nou.


Verš v kontexte

5 Kráľ Ahas­vér po­vedal kráľov­nej Es­ter: Kto a kde je ten, kto hod­lá také niečo urobiť? 6 Es­ter od­povedala: Tým za­rytým ne­priateľom je ten­to zlomyseľný Háman. Háman nato zo­stal celý ohromený pred kráľom a kráľov­nou. 7 Vtedy kráľ na­hnevaný vstal od popíjania vína a šiel do záh­rady pri paláci. Háman vstal, aby si vy­prosil život od kráľov­nej Es­ter, lebo videl, že kráľ roz­hodol o jeho záhube.

späť na Ester, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 A Es­ter po­vedala: Človek protiv­ník a ne­priateľ, ten­to zlostný Háman. A Háman sa predesil pred kráľom a p­red kráľovnou.

Evanjelický

6 Es­ter po­vedala: Tým protiv­níkom a ne­priateľom je ten­to zlomyseľný Hámán. A Hámán zo­stal celý ohromený pred kráľom a pred kráľov­nou.

Ekumenický

6 Es­ter od­povedala: Tým za­rytým ne­priateľom je ten­to zlomyseľný Háman. Háman nato zo­stal celý ohromený pred kráľom a kráľov­nou.

Bible21

6 „­Ten za­vi­lý padouch,“ řek­la Es­ter, „je tenhle zlo­syn Haman!“ Haman zůstal před králem a královnou jako omráčený.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček