EkumenickýEster1,8

Ester 1:8

Popíjali podľa po­kynu, že ni­koho ne­možno nútiť, lebo kráľ pri­kázal všet­kým hod­nos­tárom svoj­ho paláca, aby každému spl­nili želanie.


Verš v kontexte

7 Nápoje sa podávali v zlatých nádobách, ktoré sa ne­us­tále za­mieňali za iné; i kráľov­ského vína bol do­statok, ako sa na kráľa pat­rí. 8 Popíjali podľa po­kynu, že ni­koho ne­možno nútiť, lebo kráľ pri­kázal všet­kým hod­nos­tárom svoj­ho paláca, aby každému spl­nili želanie. 9 Aj kráľov­ná Vaští usporiadala hos­tinu pre ženy v paláci, ktorý pat­ril kráľovi Ahas­vérovi.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale sa pilo podľa nariadenia: ni­kto nenútil; lebo tak bol naložil kráľ všet­kým správ­com svoj­ho domu, aby urobili každému podľa toho, jako sa ktorému bude ľúbiť.

Evanjelický

8 Popíjalo sa podľa pravid­la, ni­kto ne­mal byť nútený, lebo kráľ pri­kázal všet­kým hod­nos­tárom svoj­ho paláca, aby každému spl­nili želanie.

Ekumenický

8 Popíjali podľa po­kynu, že ni­koho ne­možno nútiť, lebo kráľ pri­kázal všet­kým hod­nos­tárom svoj­ho paláca, aby každému spl­nili želanie.

Bible21

8 Dle nařízení se pilo bez ome­zení; král naří­dil všem dvorním služebníkům, ať každého ob­s­luhují, co hrdlo ráčí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček