EkumenickýEster1,20

Ester 1:20

Keď počujú kráľov roz­kaz vy­daný pre celú jeho veľkú ríšu, po­tom všet­ky manžel­ky si budú ctiť svojich manželov, od naj­väčšieho po naj­menšieho.


Verš v kontexte

19 Ak to kráľ uzná za vhod­né, nech vy­dá kráľov­ské nariadenie, ktoré sa za­píše medzi perz­ské a méd­ske zákony a nech sa ne­pre­stupuje: Vaští už ne­smie prísť pred kráľa Ahas­véra a on odo­vzdá jej kráľov­skú hod­nosť inej žene, lepšej než ona. 20 Keď počujú kráľov roz­kaz vy­daný pre celú jeho veľkú ríšu, po­tom všet­ky manžel­ky si budú ctiť svojich manželov, od naj­väčšieho po naj­menšieho. 21 Memúkanova rada sa za­páčila kráľovi i hod­nos­tárom a kráľ urobil podľa nej:

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A keď sa počuje výrok kráľov, ktorý dá vy­hlásiť po celom svojom kráľov­stve, lebo je veľké, dajú všet­ky ženy svojim mužom úc­tu, od naj­väčšieho do naj­menšieho.

Evanjelický

20 Keď počujú roz­kaz, čo kráľ vy­dá pre celú svoju ríšu, ktorá je veľká, po­tom všet­ky manžel­ky vzdajú úc­tu svojim manželom, od naj­väčšieho po naj­menšieho.

Ekumenický

20 Keď počujú kráľov roz­kaz vy­daný pre celú jeho veľkú ríšu, po­tom všet­ky manžel­ky si budú ctiť svojich manželov, od naj­väčšieho po naj­menšieho.

Bible21

20 A ne­chť král vy­dá výnos, který bude roz­hlášen po ce­lé jeho ve­liké říši: Všech­ny manželky ať ctí své manže­ly, vznešené i prosté!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček