RoháčekEster1,20

Ester 1:20

A keď sa počuje výrok kráľov, ktorý dá vy­hlásiť po celom svojom kráľov­stve, lebo je veľké, dajú všet­ky ženy svojim mužom úc­tu, od naj­väčšieho do naj­menšieho.


Verš v kontexte

19 Jest­li sa tedy vidí kráľovi za dob­ré, nech vy­j­de kráľov­ský roz­kaz zp­red jeho tvári, a nech sa to napíše medzi zákony Peržanov a Médov, aby toho nik­to neprekročil, že Vas­ta ne­prij­de viacej pred kráľa Ahas­vera, a jej kráľov­stvo nech dá kráľ jej družke, ktorá je lepšia než ona. 20 A keď sa počuje výrok kráľov, ktorý dá vy­hlásiť po celom svojom kráľov­stve, lebo je veľké, dajú všet­ky ženy svojim mužom úc­tu, od naj­väčšieho do naj­menšieho. 21 A slovo bolo dob­ré v očiach kráľa i kniežat. A tak učinil kráľ podľa slova Memúchanov­ho.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A keď sa počuje výrok kráľov, ktorý dá vy­hlásiť po celom svojom kráľov­stve, lebo je veľké, dajú všet­ky ženy svojim mužom úc­tu, od naj­väčšieho do naj­menšieho.

Evanjelický

20 Keď počujú roz­kaz, čo kráľ vy­dá pre celú svoju ríšu, ktorá je veľká, po­tom všet­ky manžel­ky vzdajú úc­tu svojim manželom, od naj­väčšieho po naj­menšieho.

Ekumenický

20 Keď počujú kráľov roz­kaz vy­daný pre celú jeho veľkú ríšu, po­tom všet­ky manžel­ky si budú ctiť svojich manželov, od naj­väčšieho po naj­menšieho.

Bible21

20 A ne­chť král vy­dá výnos, který bude roz­hlášen po ce­lé jeho ve­liké říši: Všech­ny manželky ať ctí své manže­ly, vznešené i prosté!“

RoháčekEster1,20