EkumenickýEster1,21

Ester 1:21

Memúkanova rada sa za­páčila kráľovi i hod­nos­tárom a kráľ urobil podľa nej:


Verš v kontexte

20 Keď počujú kráľov roz­kaz vy­daný pre celú jeho veľkú ríšu, po­tom všet­ky manžel­ky si budú ctiť svojich manželov, od naj­väčšieho po naj­menšieho. 21 Memúkanova rada sa za­páčila kráľovi i hod­nos­tárom a kráľ urobil podľa nej: 22 Roz­pos­lal lis­ty do všet­kých svojich krajín, do každej krajiny jej vlast­ným pís­mom a každému národu v jeho vlast­nej reči, aby každý muž bol pánom svoj­ho domu a hovoril svojím rod­ným jazykom.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A slovo bolo dob­ré v očiach kráľa i kniežat. A tak učinil kráľ podľa slova Memúchanov­ho.

Evanjelický

21 Táto rada sa za­páčila kráľovi i kniežatám; kráľ urobil podľa Memúchánov­ho slova:

Ekumenický

21 Memúkanova rada sa za­páčila kráľovi i hod­nos­tárom a kráľ urobil podľa nej:

Bible21

21 Ta rada se krá­li i vel­možům lí­bi­la. Král se za­ří­dil pod­le Me­mu­chanovy rady

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček