EkumenickýEster1,15

Ester 1:15

Čo sa má stať podľa zákona s kráľovnou Vaští, keď ne­spl­nila príkaz kráľa Ahas­véra doručený eunuch­mi?


Verš v kontexte

14 najb­ližšie mu boli Karšena, Šétar, Ad­máta, Taršíš, Meres, Mar­sena, Memúkan, sedem perz­ských a méd­skych hod­nos­tárov, ktorí mali prí­stup ku kráľovi a za­stávali pop­red­né mies­ta v kráľovstve: 15 Čo sa má stať podľa zákona s kráľovnou Vaští, keď ne­spl­nila príkaz kráľa Ahas­véra doručený eunuch­mi? 16 Vtedy po­vedal Memúkan kráľovi a hod­nos­tárom: Kráľov­ná Vaští ne­urazila len kráľa, ale aj všet­kých hod­nos­tárov a všet­ky národy v krajinách kráľa Ahas­véra.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Čo urobiť podľa zákona kráľov­nej Vas­te, keď ne­vykonala roz­kazu kráľa Ahas­vera, vyriadeného po komor­níkoch?

Evanjelický

15 Čo sa má vy­konať s kráľov­nou Vaští podľa zákona za to, že ne­spl­nila príkaz kráľa Ahas­véra, doručený eunuch­mi?

Ekumenický

15 Čo sa má stať podľa zákona s kráľovnou Vaští, keď ne­spl­nila príkaz kráľa Ahas­véra doručený eunuch­mi?

Bible21

15 „Jak se má pod­le práva naložit s královnou Vaš­ti za to, že ne­u­po­s­lech­la Xer­xův králov­ský roz­kaz, když za ní po­slal eunuchy?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček