Bible21Ester1,15

Ester 1:15

„Jak se má pod­le práva naložit s královnou Vaš­ti za to, že ne­u­po­s­lech­la Xer­xův králov­ský roz­kaz, když za ní po­slal eunuchy?“


Verš v kontexte

14 nej­blíže mu byli Karše­na, Šet­ar, Ad­ma­ta, Taršiš, Me­res, Mar­se­na a Me­mu­chan – sedm per­ských a méd­ských vel­možů, kteří mě­li přístup k samé­mu krá­li a za­ují­ma­li přední mís­ta v říši): 15 „Jak se má pod­le práva naložit s královnou Vaš­ti za to, že ne­u­po­s­lech­la Xer­xův králov­ský roz­kaz, když za ní po­slal eunuchy?“ 16 Slova se před králem a vel­moži ujal Me­mu­chan: „Králov­na Vaš­ti se ne­pro­vi­ni­la jen pro­ti krá­li, ale i pro­ti všem vel­možům a všem národům ve všech pro­vin­ciích krále Xer­xe.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Čo urobiť podľa zákona kráľov­nej Vas­te, keď ne­vykonala roz­kazu kráľa Ahas­vera, vyriadeného po komor­níkoch?

Evanjelický

15 Čo sa má vy­konať s kráľov­nou Vaští podľa zákona za to, že ne­spl­nila príkaz kráľa Ahas­véra, doručený eunuch­mi?

Ekumenický

15 Čo sa má stať podľa zákona s kráľovnou Vaští, keď ne­spl­nila príkaz kráľa Ahas­véra doručený eunuch­mi?

Bible21

15 „Jak se má pod­le práva naložit s královnou Vaš­ti za to, že ne­u­po­s­lech­la Xer­xův králov­ský roz­kaz, když za ní po­slal eunuchy?“

Bible21Ester1,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček