EkumenickýEfezským3,5

Efezským 3:5

V iných po­koleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom,


Verš v kontexte

4 Keď si to prečítate, môžete spoz­nať, ako chápem Kris­tovo tajom­stvo. 5 V iných po­koleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom, 6 že po­hania sú skr­ze evan­jelium spolu­dedičmi, spolu­úd­mi a spolu­účast­ník­mi pri­sľúbenia v Ježišovi Kris­tovi.

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 ktoré za iných po­kolení nebolo oznámené ľud­ským synom, ako je teraz zjavené Duchom jeho svätým apoštolom a prorokom,

Evanjelický

5 ktoré v iných po­koleniach nebolo známe synom ľud­ským tak, ako to Duch teraz zjavil Jeho svätým apoštolom a prorokom,

Ekumenický

5 V iných po­koleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom,

Bible21

5 které Bůh v před­chozích dobách li­dem ne­od­ha­lil, ale nyní je skrze Du­cha zjevil svým svatým apošto­lům a pro­rokům:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček