EkumenickýEfezským1,1

Efezským 1:1

Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi.


Verš v kontexte

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi. 2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás požeh­nal všet­kým duchov­ným požeh­naním cez naše spoločen­stvo v Kristovi v nebesiach.

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta, vôľou Božou, svätým, ktorí sú v Efeze, a ver­ným v Kris­tu Ježišovi:

Evanjelický

1 Pavel, z vôle Božej apoštol Kris­ta Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kris­tovi Ježišovi.

Ekumenický

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi.

Bible21

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým, kteří jsou v Efesu, věrným v Kri­stu Ježíši:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček