Bible21Efeským1,1

Efeským 1:1

Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým, kteří jsou v Efesu, věrným v Kri­stu Ježíši:


Verš v kontexte

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým, kteří jsou v Efesu, věrným v Kri­stu Ježíši: 2 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista. 3 Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, který nás v Kri­stu požeh­nal veškerým du­chovním požeh­náním v ne­besích!

späť na Efeským, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta, vôľou Božou, svätým, ktorí sú v Efeze, a ver­ným v Kris­tu Ježišovi:

Evanjelický

1 Pavel, z vôle Božej apoštol Kris­ta Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kris­tovi Ježišovi.

Ekumenický

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi.

Bible21

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým, kteří jsou v Efesu, věrným v Kri­stu Ježíši:

Bible21Efeským1,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček