Ekumenický5. Mojžišova9,22

5. Mojžišova 9:22

Deuteronomium

Aj v Tabére, v Masse a v Kibrót-Hat­taave ste hnevali Hos­podina.


Verš v kontexte

21 Vzal som teľa, výt­vor vášho hriechu, čo ste si zhotovili, spálil som ho, a dô­klad­ne roz­tĺkol a ro­zdr­vil na jem­ný prach. Po­tom som prach vy­sypal do po­toka, ktorý tečie z vrchu. 22 Aj v Tabére, v Masse a v Kibrót-Hat­taave ste hnevali Hos­podina. 23 Keď vás po­slal Hos­podin z Kádeš-Bar­ney slovami: Vy­stúp­te a zauj­mite krajinu, ktorú som vám dal, protivili ste sa roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, ne­verili ste mu a ne­počúvali ste jeho hlas.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 I v Tabere i v Mas­se i v Kib­rót-hat­táve popudzovali ste Hos­podina k hnevu.

Evanjelický

22 Aj v Tabére, v Mas­se a v Kib­rót-Hat­taave hnevali ste Hos­podina.

Ekumenický

22 Aj v Tabére, v Masse a v Kibrót-Hat­taave ste hnevali Hos­podina.

Bible21

22 Také v Tabeře, Mas­se a Kib­rot-ha­taavě jste po­pou­ze­li Hos­po­di­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček