Evanjelický5. Mojžišova9,22

5. Mojžišova 9:22

Deuteronomium

Aj v Tabére, v Mas­se a v Kib­rót-Hat­taave hnevali ste Hos­podina.


Verš v kontexte

21 Vzal som teľa - výp­lod vášho hriechu - ktoré ste si zhotovili, spálil som ho ohňom, roz­tĺkol som ho dô­klad­ne, až na prach som ho ro­zdr­vil, a prach z neho som hodil do po­toka, ktorý vy­teká z vr­chu. 22 Aj v Tabére, v Mas­se a v Kib­rót-Hat­taave hnevali ste Hos­podina. 23 Keď vás Hos­podin po­slal z Kádeš-Bar­néy so slovami: Choďte a za­ber­te krajinu, ktorú som vám dal! spriečili ste sa roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, ne­verili ste Mu a ne­počúvali ste Jeho hlas.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 I v Tabere i v Mas­se i v Kib­rót-hat­táve popudzovali ste Hos­podina k hnevu.

Evanjelický

22 Aj v Tabére, v Mas­se a v Kib­rót-Hat­taave hnevali ste Hos­podina.

Ekumenický

22 Aj v Tabére, v Masse a v Kibrót-Hat­taave ste hnevali Hos­podina.

Bible21

22 Také v Tabeře, Mas­se a Kib­rot-ha­taavě jste po­pou­ze­li Hos­po­di­na.