Roháček5. Mojžišova9,22

5. Mojžišova 9:22

Deuteronomium

I v Tabere i v Mas­se i v Kib­rót-hat­táve popudzovali ste Hos­podina k hnevu.


Verš v kontexte

21 A vzal som váš hriech, ktorý ste urobili, totiž to teľa, a spálil som ho ohňom a tĺkol som ho dr­viac moc­ne, až bolo ob­rátené na prach, na drob­ný prach, a potom som hodil jeho prach do po­toka, ktorý tiekol s vr­chu. 22 I v Tabere i v Mas­se i v Kib­rót-hat­táve popudzovali ste Hos­podina k hnevu. 23 I vtedy, keď vás bol po­slal Hos­podin z Kádeš-bar­nee po­vediac: Iďte hore a zauj­mite do dedičs­tva zem, ktorú som vám dal! po­stavili ste sa roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, na od­por a ne­verili ste mu a ne­počúvali ste na jeho hlas.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 I v Tabere i v Mas­se i v Kib­rót-hat­táve popudzovali ste Hos­podina k hnevu.

Evanjelický

22 Aj v Tabére, v Mas­se a v Kib­rót-Hat­taave hnevali ste Hos­podina.

Ekumenický

22 Aj v Tabére, v Masse a v Kibrót-Hat­taave ste hnevali Hos­podina.

Bible21

22 Také v Tabeře, Mas­se a Kib­rot-ha­taavě jste po­pou­ze­li Hos­po­di­na.