Bible21Deuteronomium9,22

Deuteronomium 9:22

Také v Tabeře, Mas­se a Kib­rot-ha­taavě jste po­pou­ze­li Hos­po­di­na.


Verš v kontexte

21 To vaše hříšné dílo, to te­le, jsem pak vzal, roz­tavil v ohni, roz­tlou­kl a roz­drtil až na jemný prášek, který jsem vy­sypal do po­toka sté­kajícího z té ho­ry. 22 Také v Tabeře, Mas­se a Kib­rot-ha­taavě jste po­pou­ze­li Hos­po­di­na. 23 Když vás pak Hos­po­din vy­sílal z Ká­deš-barné se slovy: „Vzhů­ru, ob­saď­te ze­mi, kte­rou jsem vám dal,“ vze­pře­li jste se příka­zu Hos­po­di­na, svého Bo­ha. Ne­věři­li jste mu a ne­po­s­lech­li ho.

späť na Deuteronomium, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 I v Tabere i v Mas­se i v Kib­rót-hat­táve popudzovali ste Hos­podina k hnevu.

Evanjelický

22 Aj v Tabére, v Mas­se a v Kib­rót-Hat­taave hnevali ste Hos­podina.

Ekumenický

22 Aj v Tabére, v Masse a v Kibrót-Hat­taave ste hnevali Hos­podina.

Bible21

22 Také v Tabeře, Mas­se a Kib­rot-ha­taavě jste po­pou­ze­li Hos­po­di­na.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček