Ekumenický5. Mojžišova3,25

5. Mojžišova 3:25

Deuteronomium

Kiežby som smel prej­sť a uzrieť tú dob­rú krajinu za Jor­dánom, to krás­ne po­horie a Libanon!


Verš v kontexte

24 Pán, Hos­podin, ty si začal ukazovať svoj­mu služob­níkovi svoju veľkosť a svoju moc­nú ruku. Veď či je ešte nie­kde na nebi alebo na zemi taký boh, čo by do­kázal konať také skut­ky a moc­né činy, ako sú tvoje? 25 Kiežby som smel prej­sť a uzrieť tú dob­rú krajinu za Jor­dánom, to krás­ne po­horie a Libanon! 26 Hos­podin sa však na mňa roz­hneval pre vás a ne­vypočul ma. Hos­podin mi po­vedal: Do­siahol si už do­sť, viac mi o tom nehovor!

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

25 Daj mi, prosím, aby som prešiel a videl tú k­rás­nu zem dob­rú, ktorá je za Jor­dánom, to krás­ne po­horie i Libanon!

Evanjelický

25 Kiež smiem prej­sť a uzrieť dob­rú krajinu za Jor­dánom, to krás­ne po­horie s Libanonom.

Ekumenický

25 Kiežby som smel prej­sť a uzrieť tú dob­rú krajinu za Jor­dánom, to krás­ne po­horie a Libanon!

Bible21

25 Nech mne pro­sím přejít Jordán, ať spatřím tu krásnou zem, která je za ním, ty krásné hory a Libanon!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček