Ekumenický5. Mojžišova26,3

5. Mojžišova 26:3

Deuteronomium

Choď ku kňazovi, ktorý tam práve bude, a po­vedz mu: Dnes vy­hlasujem pred Hos­podinom, svojím Bohom, že som prišiel do krajiny, o ktorej Hos­podin našim ot­com pod prísahou sľúbil, že nám ju dá.


Verš v kontexte

2 vez­mi pr­votiny zo všet­kých plodín, ktoré po­znášaš zo zeme, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, vlož ich do koša a choď na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, aby tam pre­bývalo jeho meno. 3 Choď ku kňazovi, ktorý tam práve bude, a po­vedz mu: Dnes vy­hlasujem pred Hos­podinom, svojím Bohom, že som prišiel do krajiny, o ktorej Hos­podin našim ot­com pod prísahou sľúbil, že nám ju dá. 4 Po­tom kňaz vez­me kôš z tvojej ruky a položí ho pred ol­tár Hos­podina, tvoj­ho Boha.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

3 Tak prijdeš ku kňazovi, ktorý bude v tých dňoch, a po­vieš mu: Vy­znávam dnes Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, že som prišiel do zeme, o ktorej pri­sahal Hos­podin našim ot­com, že nám ju dá.

Evanjelický

3 Choď ku kňazovi, ktorý bude v úrade v tých dňoch, a po­vedz mu: Vy­hlasujem dnes pred Hos­podinom, tvojím Bohom, že som prišiel do krajiny, ktorú Hos­podin prísahou našim ot­com za­sľúbil dať nám.

Ekumenický

3 Choď ku kňazovi, ktorý tam práve bude, a po­vedz mu: Dnes vy­hlasujem pred Hos­podinom, svojím Bohom, že som prišiel do krajiny, o ktorej Hos­podin našim ot­com pod prísahou sľúbil, že nám ju dá.

Bible21

3 Až při­jdeš ke knězi, který tam v oněch dnech bu­de, řekneš mu: „Vy­znávám dnes Hos­po­di­nu, tvé­mu Bo­hu, že jsem vstou­pil do země, o níž přísahal našim ot­cům, že nám ji dá.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček