Ekumenický5. Mojžišova26,2

5. Mojžišova 26:2

Deuteronomium

vez­mi pr­votiny zo všet­kých plodín, ktoré po­znášaš zo zeme, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, vlož ich do koša a choď na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, aby tam pre­bývalo jeho meno.


Verš v kontexte

1 Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do vlast­níc­tva, ob­sadíš ju a budeš v nej bývať, 2 vez­mi pr­votiny zo všet­kých plodín, ktoré po­znášaš zo zeme, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, vlož ich do koša a choď na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, aby tam pre­bývalo jeho meno. 3 Choď ku kňazovi, ktorý tam práve bude, a po­vedz mu: Dnes vy­hlasujem pred Hos­podinom, svojím Bohom, že som prišiel do krajiny, o ktorej Hos­podin našim ot­com pod prísahou sľúbil, že nám ju dá.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

2 že vez­meš z pr­votiny všet­kých plodov pôdy a donesieš v obeť zo svojej zeme, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Bôh, a vložiac do koša poj­deš na mies­to, ktoré vy­volí Hos­podin, tvoj Bôh, na­to, aby tam pre­bývalo jeho meno.

Evanjelický

2 vez­mi z pr­votín všet­kých poľných plodín, ktoré po­zvážaš zo svojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Boh, vlož ich do koša a choď na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, aby tam dal pre­bývať svoj­mu menu.

Ekumenický

2 vez­mi pr­votiny zo všet­kých plodín, ktoré po­znášaš zo zeme, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, vlož ich do koša a choď na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, aby tam pre­bývalo jeho meno.

Bible21

2 od­děl prvo­ti­ny všech plodů, jež skli­díš v ze­mi, kte­rou ti dává Hos­po­din, tvůj Bůh. Vlož je do nůše a jdi na místo, které si Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­vo­lí za příby­tek pro své jméno.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček