Ekumenický5. Mojžišova26,4

5. Mojžišova 26:4

Deuteronomium

Po­tom kňaz vez­me kôš z tvojej ruky a položí ho pred ol­tár Hos­podina, tvoj­ho Boha.


Verš v kontexte

3 Choď ku kňazovi, ktorý tam práve bude, a po­vedz mu: Dnes vy­hlasujem pred Hos­podinom, svojím Bohom, že som prišiel do krajiny, o ktorej Hos­podin našim ot­com pod prísahou sľúbil, že nám ju dá. 4 Po­tom kňaz vez­me kôš z tvojej ruky a položí ho pred ol­tár Hos­podina, tvoj­ho Boha. 5 Ty však pred Hos­podinom, svojím Bohom, po­vieš: Môj otec bol blúdiaci Aramejčan. S malým počtom ľudí zo­stúpil do Egyp­ta a tam žil ako cudzinec. Tam sa stal veľkým, moc­ným a počet­ným národom.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

4 A kňaz vez­me koš z tvojej ruky a po­staví ho pred ol­tárom Hos­podina, tvoj­ho Boha.

Evanjelický

4 Vtedy kňaz vez­me kôš z tvojej ruky a položí ho pred ol­tár Hos­podina, tvoj­ho Boha.

Ekumenický

4 Po­tom kňaz vez­me kôš z tvojej ruky a položí ho pred ol­tár Hos­podina, tvoj­ho Boha.

Bible21

4 Kněz od tebe nůši při­jme a po­staví ji před ol­tář Hos­po­di­na, tvého Bo­ha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček