Ekumenický5. Mojžišova25,11

5. Mojžišova 25:11

Deuteronomium

Ak sa medzi sebou po­bijú dvaja muži, a ak žena jed­ného z nich chce vy­slobodiť svoj­ho muža z ruky toho, ktorý ho bije, vy­strie ruku a chytí ho za prirodzenie,


Verš v kontexte

10 V Izraeli sa bude volať: Dom vy­zutého. 11 Ak sa medzi sebou po­bijú dvaja muži, a ak žena jed­ného z nich chce vy­slobodiť svoj­ho muža z ruky toho, ktorý ho bije, vy­strie ruku a chytí ho za prirodzenie, 12 bez milos­ti jej od­sek­ni ruku.

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

11 Keby sa vadili mužovia spolu, druh s druhom, a keby pri­stúpila žena toho jed­ného, aby vy­trh­la svoj­ho muža z ruky toho, ktorý by ho bil, a vy­strela by svoju ruku a po­chytila ho za jeho úd han­by,

Evanjelický

11 Ak sa dvaja mužovia medzi sebou po­bijú, a ak pri­stúpi žena jed­ného, aby vy­slobodila svoj­ho muža z ruky toho, ktorý ho bije, ak vy­strie ruku a chytí ho za jeho prirodzenie,

Ekumenický

11 Ak sa medzi sebou po­bijú dvaja muži, a ak žena jed­ného z nich chce vy­slobodiť svoj­ho muža z ruky toho, ktorý ho bije, vy­strie ruku a chytí ho za prirodzenie,

Bible21

11 Když se bu­dou muži prát, může se stát, že manželka jedno­ho přistoupí, aby svého muže uchráni­la před tím, který ho bi­je. Pokud vztáh­ne ruku a chytí jej za při­ro­zení,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček