Ekumenický5. Mojžišova23,17

5. Mojžišova 23:17

Deuteronomium

Nech býva s tebou, upro­stred teba na mies­te, ktoré si zvolí, v niektorej z tvojich ob­cí, kde mu bude dob­re; ne­ut­láčaj ho.


Verš v kontexte

16 Ot­roka, ktorý sa k tebe uchýli, ne­vydáš jeho pánovi. 17 Nech býva s tebou, upro­stred teba na mies­te, ktoré si zvolí, v niektorej z tvojich ob­cí, kde mu bude dob­re; ne­ut­láčaj ho. 18 Nech sa nijaká iz­rael­ská deva ne­stane mod­los­lužob­nou smil­nicou ani nijaký iz­rael­ský mládenec mod­los­lužob­ným smil­níkom.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

17 Nebude za­svätenej s­mils­tvu zo dcér Iz­raelových, ani nebude za­sväteného s­mils­tvu zo synov Iz­raelových.

Evanjelický

17 Nech býva s tebou v tvojom pro­stredí, na mies­te, ktoré si vy­volí v nie­ktorom z tvojich síd­lisk, kde sa mu za­páči. Ne­ut­láčaj ho!

Ekumenický

17 Nech býva s tebou, upro­stred teba na mies­te, ktoré si zvolí, v niektorej z tvojich ob­cí, kde mu bude dob­re; ne­ut­láčaj ho.

Bible21

17 Ať byd­lí u te­be, kde­ko­li se mu za­líbí, v kterémko­li městě, které si u vás vy­be­re. Ne­smíš jej utis­kovat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček