Ekumenický5. Mojžišova22,5

5. Mojžišova 22:5

Deuteronomium

Nech žena nenosí mužs­ké veci a muž nech si ne­ob­lieka žen­ské šaty, lebo pred Hos­podinom, tvojím Bohom, je ohav­ný každý, kto tak robí.


Verš v kontexte

4 Ak uvidíš, že na ces­te padol osol alebo býk tvoj­ho brata, ne­odop­ri mu po­moc. Po­môž mu ich zo­dvih­núť. 5 Nech žena nenosí mužs­ké veci a muž nech si ne­ob­lieka žen­ské šaty, lebo pred Hos­podinom, tvojím Bohom, je ohav­ný každý, kto tak robí. 6 Keby si ces­tou náhod­ne uvidel na strome alebo na zemi vtáčie hniez­do s mláďatami alebo vajíčkami a mat­ka by sedela na mláďatách alebo na vajíčkach, ne­vez­meš mat­ku s mláďatami.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

5 Nebude na žene ničoho toho, čo pat­rí mužovi, ani si muž ne­ob­lečie rúcha ženy, lebo ohav­nosťou je Hospodinovi, tvoj­mu Bohu, každý, kto to robí.

Evanjelický

5 Žena nech nenosí mužs­ký odev, ani muž si ne­ob­lečie rúcho ženy, lebo je ohav­ný Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, každý, ktokoľvek to činí.

Ekumenický

5 Nech žena nenosí mužs­ké veci a muž nech si ne­ob­lieka žen­ské šaty, lebo pred Hos­podinom, tvojím Bohom, je ohav­ný každý, kto tak robí.

Bible21

5 Že­na se ne­smí ob­lé­kat jako muž ani muž jako že­na. Kdoko­li to dělá, je Hos­po­di­nu, tvé­mu Bo­hu, ohavný!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček