Ekumenický5. Mojžišova22,27

5. Mojžišova 22:27

Deuteronomium

Stretol ju totiž na poli a za­snúbená deva aj kričala, ale nebolo ni­koho, kto by jej po­mohol.


Verš v kontexte

26 Deve ne­urob nič. Ona sa nedopus­tila hriechu, pre ktorý by mala byť po­tres­taná sm­rťou. V tomto prípade je to tak, ako keď nie­kto pre­pad­ne svoj­ho blížneho a za­vraždí ho. 27 Stretol ju totiž na poli a za­snúbená deva aj kričala, ale nebolo ni­koho, kto by jej po­mohol. 28 Keby muž stretol devu, pan­nu, ktorá nebola za­snúbená, chytil by ju, súložil by s ňou a pri­stih­li by ich,

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

27 Lebo ju našiel na poli; za­snúbená diev­ka kričala, a nebolo ni­koho, kto by ju bol za­chránil.

Evanjelický

27 Lebo ju stretol na poli, za­snúbená deva kričala, ale nebolo, kto by jej po­mohol.

Ekumenický

27 Stretol ju totiž na poli a za­snúbená deva aj kričala, ale nebolo ni­koho, kto by jej po­mohol.

Bible21

27 Byla pře­ce na poli – za­snou­bená dívka křiče­la, ale ne­byl tam nikdo, kdo by ji za­chránil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček