Evanjelický5. Mojžišova22,27

5. Mojžišova 22:27

Deuteronomium

Lebo ju stretol na poli, za­snúbená deva kričala, ale nebolo, kto by jej po­mohol.


Verš v kontexte

26 Deve však ne­urob nič; deva sa nedopus­tila hriechu, hod­ného tres­tu smr­ti, lebo je to cel­kom tak, ako keby nie­kto na­padol svoj­ho blížneho a za­vraždil by ho. 27 Lebo ju stretol na poli, za­snúbená deva kričala, ale nebolo, kto by jej po­mohol. 28 Keby muž stretol devu-pan­nu, ktorá by nebola za­snúbená, a keby ju schytil, spal by s ňou a pri­stih­li by ich,

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

27 Lebo ju našiel na poli; za­snúbená diev­ka kričala, a nebolo ni­koho, kto by ju bol za­chránil.

Evanjelický

27 Lebo ju stretol na poli, za­snúbená deva kričala, ale nebolo, kto by jej po­mohol.

Ekumenický

27 Stretol ju totiž na poli a za­snúbená deva aj kričala, ale nebolo ni­koho, kto by jej po­mohol.

Bible21

27 Byla pře­ce na poli – za­snou­bená dívka křiče­la, ale ne­byl tam nikdo, kdo by ji za­chránil.