Roháček5. Mojžišova22,27

5. Mojžišova 22:27

Deuteronomium

Lebo ju našiel na poli; za­snúbená diev­ka kričala, a nebolo ni­koho, kto by ju bol za­chránil.


Verš v kontexte

26 Ale diev­ke ne­urobíš ničoho; diev­ka ne­má hriechu, p­re ktorý by mala zomrieť, lebo vec je tá is­tá, jako keby po­vs­tal nie­kto na svoj­ho blížneho a za­vraždil ho. 27 Lebo ju našiel na poli; za­snúbená diev­ka kričala, a nebolo ni­koho, kto by ju bol za­chránil. 28 Keby našiel nie­ktorý muž diev­ku, pan­nu, ktorá by nebola za­snúbená, a po­chytil by ju a ležal by s ňou, a boli by naj­dení,

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

27 Lebo ju našiel na poli; za­snúbená diev­ka kričala, a nebolo ni­koho, kto by ju bol za­chránil.

Evanjelický

27 Lebo ju stretol na poli, za­snúbená deva kričala, ale nebolo, kto by jej po­mohol.

Ekumenický

27 Stretol ju totiž na poli a za­snúbená deva aj kričala, ale nebolo ni­koho, kto by jej po­mohol.

Bible21

27 Byla pře­ce na poli – za­snou­bená dívka křiče­la, ale ne­byl tam nikdo, kdo by ji za­chránil.