Ekumenický5. Mojžišova16,4

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 16:4

Deuteronomium

Za sedem dní nech ne­vid­no kvas na celom tvojom území. Z mäsa, ktoré budeš obetovať večer pr­vý deň, ne­smie zo­stať nič do rána.


Verš v kontexte

3 Pri­tom nejedz nič kvasené. Sedem dní jedz len nek­vasený chlieb, chlieb biedy, lebo v strachu si utekal z Egypta, aby si si po všet­ky dni života pri­pomínal deň, keď si vy­šiel z Egypta. 4 Za sedem dní nech ne­vid­no kvas na celom tvojom území. Z mäsa, ktoré budeš obetovať večer pr­vý deň, ne­smie zo­stať nič do rána. 5 Pas­chál­nu obetu však ne­smieš priniesť v ktoromkoľvek zo svojich byd­lísk, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Boh,

späť na 5. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

4 A nebude u teba vidieť kvasu na celom tvojom území sedem dní. Ani nezos­tane ničoho z mäsa, ktoré budeš obetovať večer pr­vého dňa, cez noc do rána.

Evanjelický

4 Za sedem dní nech ne­vid­no u teba kvasu na celom tvojom území; z mäsa, ktoré budeš obetovať večer v pr­vom dni, nezos­tane nič do rána.

Ekumenický

4 Za sedem dní nech ne­vid­no kvas na celom tvojom území. Z mäsa, ktoré budeš obetovať večer pr­vý deň, ne­smie zo­stať nič do rána.

Bible21

4 Po sedm dní ať se u tebe ne­vy­s­kytne nic kvašeného. Z ma­sa, které jsi obětoval večer prvního dne, ať ne­zůstane nic až do rá­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček