Ekumenický5. Mojžišova16,5

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 16:5

Deuteronomium

Pas­chál­nu obetu však ne­smieš priniesť v ktoromkoľvek zo svojich byd­lísk, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Boh,


Verš v kontexte

4 Za sedem dní nech ne­vid­no kvas na celom tvojom území. Z mäsa, ktoré budeš obetovať večer pr­vý deň, ne­smie zo­stať nič do rána. 5 Pas­chál­nu obetu však ne­smieš priniesť v ktoromkoľvek zo svojich byd­lísk, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, 6 ale len na mies­te, ktoré si Hos­podin, tvoj Boh, vy­volí za príbytok svoj­ho mena. Pas­chál­nu obetu prines večer pri západe sln­ka, v čase, keď si vy­chádzal z Egypta.

späť na 5. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

5 Nebudeš môcť obetovať veľkonočnú obeť v ktorej­koľvek svojej bráne, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh,

Evanjelický

5 Pas­chu ne­smieš obetovať v ktorom­koľvek svojom mies­te, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Boh,

Ekumenický

5 Pas­chál­nu obetu však ne­smieš priniesť v ktoromkoľvek zo svojich byd­lísk, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Boh,

Bible21

5 Ne­smíš pořádat Hod beránka v kterémko­li z měst, která ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček