Ekumenický5. Mojžišova13,8

5. Mojžišova 13:8

Deuteronomium

bohom okolitých národov tebe blíz­kych alebo vzdialených od jed­ného kon­ca zeme až po jej druhý koniec —,


Verš v kontexte

7 Keby ťa tvoj brat, syn tvojej mat­ky alebo tvoj syn, tvoja dcéra, alebo tvoja vlast­ná manžel­ka, či tvoj naj­milší priateľ taj­ne navádzal a vravel: Poďme slúžiť iným bohom — bohom, ktorých si ne­poz­nal ty ani tvoji ot­covia, 8 bohom okolitých národov tebe blíz­kych alebo vzdialených od jed­ného kon­ca zeme až po jej druhý koniec —, 9 ne­pod­voľ sa mu ani ho ne­počúvaj a nech sa nad ním nezľutuje ani tvoje oko. Nebudeš mať s ním súcit ani ho nebudeš skrývať.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

8 ne­povolíš mu ani ho nebudeš počúvať, ani sa nad ním nezľutuje tvoje oko, ani ho nebudeš šet­riť ani ho nezak­ryješ.

Evanjelický

8 bohom okolitých národov, tebe blíz­kych alebo ďalekých, od jed­ného kon­ca zeme až po druhý koniec zeme,

Ekumenický

8 bohom okolitých národov tebe blíz­kych alebo vzdialených od jed­ného kon­ca zeme až po jej druhý koniec —,

Bible21

8 to­tiž něk­teré­mu z bo­hů okolních národů, blízkých či vzdálených, z jedno­ho kon­ce svě­ta či z druhého).

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček