Ekumenický5. Mojžišova13,7

5. Mojžišova 13:7

Deuteronomium

Keby ťa tvoj brat, syn tvojej mat­ky alebo tvoj syn, tvoja dcéra, alebo tvoja vlast­ná manžel­ka, či tvoj naj­milší priateľ taj­ne navádzal a vravel: Poďme slúžiť iným bohom — bohom, ktorých si ne­poz­nal ty ani tvoji ot­covia,


Verš v kontexte

6 Ten prorok alebo vy­kladač snov musí zo­mrieť, pre­tože ťa navádzal na to, aby ste od­pad­li od Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý vás vy­viedol z Egypta a vy­kúpil z domu ot­roc­tva. Chcel ťa zviesť z cesty, po ktorej ti kázal ísť Hos­podin, tvoj Boh. Tým sa od­stráni zlo spomedzi vás. 7 Keby ťa tvoj brat, syn tvojej mat­ky alebo tvoj syn, tvoja dcéra, alebo tvoja vlast­ná manžel­ka, či tvoj naj­milší priateľ taj­ne navádzal a vravel: Poďme slúžiť iným bohom — bohom, ktorých si ne­poz­nal ty ani tvoji ot­covia, 8 bohom okolitých národov tebe blíz­kych alebo vzdialených od jed­ného kon­ca zeme až po jej druhý koniec —,

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

7 niek­torým z bohovo národov, ktoré vôkol vás, už či tebe blíz­ke a či ďaleké od teba, k­dekoľvek od jed­ného konca zeme až po d­ruhý koniec zeme,

Evanjelický

7 Ak by ťa tvoj brat, syn tvojej mat­ky, alebo tvoj syn, alebo tvoja dcéra, alebo žena v tvojom náručí, alebo tvoj priateľ, ktorý ti je ako vlast­ný život, taj­ne zvádzali a hovorili: Poďme a slúžme iným bohom! ktorých si ne­poz­nal ani ty ani tvoji ot­covia,

Ekumenický

7 Keby ťa tvoj brat, syn tvojej mat­ky alebo tvoj syn, tvoja dcéra, alebo tvoja vlast­ná manžel­ka, či tvoj naj­milší priateľ taj­ne navádzal a vravel: Poďme slúžiť iným bohom — bohom, ktorých si ne­poz­nal ty ani tvoji ot­covia,

Bible21

7 Mohl by tě tajně po­nou­kat tvůj vlastní bra­tr nebo syn, dce­ra, manželka ve tvém náručí nebo pří­tel, je­hož mi­lu­ješ jako sebe sa­ma. Mohl by ří­kat: „Po­jď­me sloužit cizím bo­hům“ (které jsi ne­po­znal ty ani tví ot­cové,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček