Ekumenický5. Mojžišova13,3

5. Mojžišova 13:3

Deuteronomium

a keby sa znamenie alebo zá­zrak podľa pred­povede aj spl­nili, no pri­tom by ti po­vedal: Poďme za inými boh­mi, ktorých si ne­poz­nal, a slúžme im,


Verš v kontexte

2 Ak medzi vami vy­stúpi prorok alebo nie­kto, kto máva a vy­kladá sny, a dá ti nejaké znamenie alebo vy­koná zá­zrak, 3 a keby sa znamenie alebo zá­zrak podľa pred­povede aj spl­nili, no pri­tom by ti po­vedal: Poďme za inými boh­mi, ktorých si ne­poz­nal, a slúžme im, 4 slová takého proroka alebo vy­kladača snov ne­počúvaj. To vás skúša Hos­podin, váš Boh, aby po­znal, či milujete Hos­podina, svoj­ho Boha, celým srd­com a celou dušou.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

3 Ne­pos­lúch­neš na slová toho proroka alebo na s­lová toho, komu by sa sníval nejaký taký sen, lebo Hos­podin, váš Bôh, vás to zkúša, aby zvedel, či milujete Hos­podina, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com a celou svojou dušou.

Evanjelický

3 a ak sa spl­ní znamenie alebo zá­zrak, ktoré ti pred­povedal, a ak ti po­vie: Poďme za inými boh­mi - ktorých ne­poz­náš - a slúžme im!

Ekumenický

3 a keby sa znamenie alebo zá­zrak podľa pred­povede aj spl­nili, no pri­tom by ti po­vedal: Poďme za inými boh­mi, ktorých si ne­poz­nal, a slúžme im,

Bible21

3 se slovy: „Po­jď­me následovat cizí bo­hy“ (které jsi ne­po­znal) „a sloužit jim!“ Teh­dy, i kdy­by se stalo to zna­mení či div, o kterém ti říkal,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček