Ekumenický5. Mojžišova13,2

5. Mojžišova 13:2

Deuteronomium

Ak medzi vami vy­stúpi prorok alebo nie­kto, kto máva a vy­kladá sny, a dá ti nejaké znamenie alebo vy­koná zá­zrak,


Verš v kontexte

1 Všet­ko, čo vám pri­kazujem, starost­livo do­držiavaj­te, nič k tomu ne­pridávaj­te ani z toho ne­uberaj­te. 2 Ak medzi vami vy­stúpi prorok alebo nie­kto, kto máva a vy­kladá sny, a dá ti nejaké znamenie alebo vy­koná zá­zrak, 3 a keby sa znamenie alebo zá­zrak podľa pred­povede aj spl­nili, no pri­tom by ti po­vedal: Poďme za inými boh­mi, ktorých si ne­poz­nal, a slúžme im,

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

2 a keby aj prišlo znamenie alebo zázrak, o ktorom by ti hovoril, a po­vedal by: Poďme za inými boh­mi, ktorých si ne­znal, a slúžme im!

Evanjelický

2 Ak po­vs­tane v tvojom strede prorok alebo snívač a naz­načí ti znamenie alebo zá­zrak,

Ekumenický

2 Ak medzi vami vy­stúpi prorok alebo nie­kto, kto máva a vy­kladá sny, a dá ti nejaké znamenie alebo vy­koná zá­zrak,

Bible21

2 Ve tvém stře­du by se mohl ob­jevit pro­rok nebo vy­k­la­dač snů a nabízet ti nějaké zna­mení či div

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček