Ekumenický5. Mojžišova13,4

5. Mojžišova 13:4

Deuteronomium

slová takého proroka alebo vy­kladača snov ne­počúvaj. To vás skúša Hos­podin, váš Boh, aby po­znal, či milujete Hos­podina, svoj­ho Boha, celým srd­com a celou dušou.


Verš v kontexte

3 a keby sa znamenie alebo zá­zrak podľa pred­povede aj spl­nili, no pri­tom by ti po­vedal: Poďme za inými boh­mi, ktorých si ne­poz­nal, a slúžme im, 4 slová takého proroka alebo vy­kladača snov ne­počúvaj. To vás skúša Hos­podin, váš Boh, aby po­znal, či milujete Hos­podina, svoj­ho Boha, celým srd­com a celou dušou. 5 Na­sleduj­te Hos­podina, svoj­ho Boha, boj­te sa ho, za­chovávaj­te jeho príkazy, počúvaj­te jeho hlas, slúžte mu a pri­držiavaj­te sa ho!

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

4 Hos­podina, svoj­ho Boha, budete na­sledovať a jeho sa budete báť, jeho pri­kázania budete os­tríhať a na jeho hlas budete počúvať; jemu budete slúžiť a jeho sa budete ver­ne pridŕžať.

Evanjelický

4 ne­pos­lúchaj slová toho proroka alebo snívača, lebo Hos­podin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoz­nal, či milujete Hos­podina, svoj­ho Boha, celým srd­com a celou dušou.

Ekumenický

4 slová takého proroka alebo vy­kladača snov ne­počúvaj. To vás skúša Hos­podin, váš Boh, aby po­znal, či milujete Hos­podina, svoj­ho Boha, celým srd­com a celou dušou.

Bible21

4 ne­po­s­lou­chej jeho řeči. To vás Hos­po­din, váš Bůh, zkouší, aby se po­znalo, zda mi­lu­jete Hos­po­di­na, svého Bo­ha, ce­lým srd­cem a ce­lou duší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček