Ekumenický5. Mojžišova12,18

5. Mojžišova 12:18

Deuteronomium

Jesť však budeš ty, tvoj syn a tvoja dcéra, tvoj sluha a tvoja slúžka i levita ktorý je v tvojich bránach, len pred Hos­podinom, svojím Bohom, na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, z každého diela svojich rúk.


Verš v kontexte

17 Vo svojich mes­tách ne­smiete jesť: desiatok z obilia, muštu, oleja ani z prvorodených vášho dobyt­ka a oviec, nijaký dar, ktorý si sľúbil, ani po­z­dvihované obety. 18 Jesť však budeš ty, tvoj syn a tvoja dcéra, tvoj sluha a tvoja slúžka i levita ktorý je v tvojich bránach, len pred Hos­podinom, svojím Bohom, na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, z každého diela svojich rúk. 19 Kým budeš žiť vo svojej krajine, chráň sa opus­tiť levitu.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale iba pred Hos­podinom, svojím Bohom, to budeš jesť na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Bôh, ty i tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja diev­ka i Levita, ktorý je v tvojich bránach, a budeš sa radovať pred Hos­podinom, svojím Bohom, všet­kému, k čomu si priložil svoju ruku.

Evanjelický

18 Ale budeš to jesť pred Hos­podinom, svojím Bohom, na mies­te, ktoré vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, ty i tvoj syn i tvoja dcéra i tvoj služob­ník i tvoja slúžka i levíta, ktorý je v tvojich bránach, a budeš sa radovať pred Hos­podinom, svojím Bohom, zo všet­kého, k čomu priložíš ruku.

Ekumenický

18 Jesť však budeš ty, tvoj syn a tvoja dcéra, tvoj sluha a tvoja slúžka i levita ktorý je v tvojich bránach, len pred Hos­podinom, svojím Bohom, na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, z každého diela svojich rúk.

Bible21

18 Smíš je jíst pou­ze před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, na místě, které si Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­vo­lí, a to se svým synem a dce­rou, se svým ot­rokem a děvečkou i s levi­tou, který je ve tvém městě. Před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, se bu­deš ra­dovat z veškerého dí­la svých ru­kou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček