Ekumenický5. Mojžišova12,17

5. Mojžišova 12:17

Deuteronomium

Vo svojich mes­tách ne­smiete jesť: desiatok z obilia, muštu, oleja ani z prvorodených vášho dobyt­ka a oviec, nijaký dar, ktorý si sľúbil, ani po­z­dvihované obety.


Verš v kontexte

16 Len krv nejedz­te, ale vy­lej­te ju na zem ako vodu. 17 Vo svojich mes­tách ne­smiete jesť: desiatok z obilia, muštu, oleja ani z prvorodených vášho dobyt­ka a oviec, nijaký dar, ktorý si sľúbil, ani po­z­dvihované obety. 18 Jesť však budeš ty, tvoj syn a tvoja dcéra, tvoj sluha a tvoja slúžka i levita ktorý je v tvojich bránach, len pred Hos­podinom, svojím Bohom, na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, z každého diela svojich rúk.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

17 Nebudeš môcť jesť vo svojich bránach desatiny svoj­ho obilia ani užívať desatiny svojho vína a svoj­ho oleja ani pr­vorodených kusov svojho dobyt­ka a svoj­ho drob­ného stáda ani ni­ktorých svojich sľubov, ktoré sľúbiš, ani svojich dob­rovoľných obetí a obetí po­z­dvi­hnutia svojej ruky.

Evanjelický

17 Vo svojich bránach nebudeš smieť jesť desiatok zo svoj­ho obilia, ani zo svoj­ho muštu ani zo svoj­ho oleja, ani z pr­vorodených svoj­ho dobyt­ka a oviec, ani z nijakých darov, ktoré sľúbiš, ani z dob­rovoľných obetí ani z dávok rukami po­z­dvihovaných.

Ekumenický

17 Vo svojich mes­tách ne­smiete jesť: desiatok z obilia, muštu, oleja ani z prvorodených vášho dobyt­ka a oviec, nijaký dar, ktorý si sľúbil, ani po­z­dvihované obety.

Bible21

17 Ne­smíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obi­lí, ví­na a ole­je ani prvo­ro­zené ze svého sko­tu a bravu, žádnou ze svých slíbených či dob­rovolných obětí ani obětní příspěvky z práce svých ru­kou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček