Ekumenický5. Mojžišova12,19

5. Mojžišova 12:19

Deuteronomium

Kým budeš žiť vo svojej krajine, chráň sa opus­tiť levitu.


Verš v kontexte

18 Jesť však budeš ty, tvoj syn a tvoja dcéra, tvoj sluha a tvoja slúžka i levita ktorý je v tvojich bránach, len pred Hos­podinom, svojím Bohom, na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, z každého diela svojich rúk. 19 Kým budeš žiť vo svojej krajine, chráň sa opus­tiť levitu. 20 Keď Hos­podin, tvoj Boh, rozšíri tvoje územie, ako ti sľúbil, a ty si po­vieš: Chcel by som jesť mäso a za­túžiš po ňom, jedz mäso, koľko sa ti žiada.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

19 Vy­stríhaj sa, aby si ni­kdy ne­opus­til Levitu, po všet­ky svoje dni, k­toré budeš žiť na svojej zemi.

Evanjelický

19 Chráň sa opus­tiť levítu, kým žiješ vo svojej krajine.

Ekumenický

19 Kým budeš žiť vo svojej krajine, chráň sa opus­tiť levitu.

Bible21

19 Měj se na po­zo­ru, abys po všech­ny dny, kdy bu­deš žít ve své ze­mi, ne­zane­d­bával levi­ty.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček