Ekumenický5. Mojžišova12,15

5. Mojžišova 12:15

Deuteronomium

Keď sa ti zažiada, môžeš za­biť zviera a jesť mäso v ktoromkoľvek mes­te, podľa požeh­nania, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Boh. Smie z neho jesť nečis­tý i čis­tý, ako sa jedáva gazela alebo jeleň.


Verš v kontexte

14 Svoje spaľované obety budeš prinášať len na tom mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin v jednom z tvojich kmeňov, a len tam budeš robiť všet­ko, čo ti ja pri­kazujem. 15 Keď sa ti zažiada, môžeš za­biť zviera a jesť mäso v ktoromkoľvek mes­te, podľa požeh­nania, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Boh. Smie z neho jesť nečis­tý i čis­tý, ako sa jedáva gazela alebo jeleň. 16 Len krv nejedz­te, ale vy­lej­te ju na zem ako vodu.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

15 Ináče, čo a koľko len sa bude žiadať tvojej duši, za­biješ si a budeš jesť mäso podľa požeh­nania Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré ti dá, vo všet­kých tvojich bránach, čis­tý i nečis­tý ho bude jesť ako srnu a jako jeleňa.

Evanjelický

15 Avšak kedykoľvek budeš chcieť, môžeš vo všet­kých svojich bránach za­bíjať a jesť mäso s požeh­naním Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré ti dá. Nečis­tý i čis­tý smie z toho jesť ako z gazely alebo z jeleňa.

Ekumenický

15 Keď sa ti zažiada, môžeš za­biť zviera a jesť mäso v ktoromkoľvek mes­te, podľa požeh­nania, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Boh. Smie z neho jesť nečis­tý i čis­tý, ako sa jedáva gazela alebo jeleň.

Bible21

15 Porážet do­by­tek a jíst maso můžeš s požeh­náním Hos­po­di­na, svého Bo­ha, v kterémko­li svém městě, kdyko­li se ti za­chce. Smí je jíst čis­tý i nečis­tý, tak jako gaze­lu či je­le­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček