Ekumenický5. Mojžišova12,16

5. Mojžišova 12:16

Deuteronomium

Len krv nejedz­te, ale vy­lej­te ju na zem ako vodu.


Verš v kontexte

15 Keď sa ti zažiada, môžeš za­biť zviera a jesť mäso v ktoromkoľvek mes­te, podľa požeh­nania, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Boh. Smie z neho jesť nečis­tý i čis­tý, ako sa jedáva gazela alebo jeleň. 16 Len krv nejedz­te, ale vy­lej­te ju na zem ako vodu. 17 Vo svojich mes­tách ne­smiete jesť: desiatok z obilia, muštu, oleja ani z prvorodených vášho dobyt­ka a oviec, nijaký dar, ktorý si sľúbil, ani po­z­dvihované obety.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

16 Len krvi nebudete jesť; na zem ju vy­leješ ako vodu.

Evanjelický

16 Len krv nejedz­te, ale vy­lej­te ju na zem ako vodu.

Ekumenický

16 Len krv nejedz­te, ale vy­lej­te ju na zem ako vodu.

Bible21

16 Ne­smí­te však jíst krev – nech ji vy­téci na zem jako vo­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček