Ekumenický5. Mojžišova12,14

5. Mojžišova 12:14

Deuteronomium

Svoje spaľované obety budeš prinášať len na tom mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin v jednom z tvojich kmeňov, a len tam budeš robiť všet­ko, čo ti ja pri­kazujem.


Verš v kontexte

13 Chráň sa obetovať svoje spaľované obety tam, kde sa to tebe za­páči. 14 Svoje spaľované obety budeš prinášať len na tom mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin v jednom z tvojich kmeňov, a len tam budeš robiť všet­ko, čo ti ja pri­kazujem. 15 Keď sa ti zažiada, môžeš za­biť zviera a jesť mäso v ktoromkoľvek mes­te, podľa požeh­nania, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Boh. Smie z neho jesť nečis­tý i čis­tý, ako sa jedáva gazela alebo jeleň.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 ale iba na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin v jed­nom z tvojich po­kolení, tam budeš obetovať svoje zápal­né obeti a tam budeš činiť všet­ko, čo ti ja pri­kazujem.

Evanjelický

14 ale svoje spaľované obete obetuj na mies­te, ktoré vy­volí Hos­podin v jed­nom z tvojich kmeňov; tam konaj všet­ko, čo ti pri­kazujem.

Ekumenický

14 Svoje spaľované obety budeš prinášať len na tom mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin v jednom z tvojich kmeňov, a len tam budeš robiť všet­ko, čo ti ja pri­kazujem.

Bible21

14 Pou­ze na místě, které si Hos­po­din vy­vo­lí v jednom z vašich kmenů, tam smíš obětovat své zápalné obě­ti a bu­deš dělat vše, co jsem ti přikázal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček