Ekumenický5. Mojžišova1,40

5. Mojžišova 1:40

Deuteronomium

Vy sa však ob­ráťte a odíďte na púšť smerom k Červenému moru.


Verš v kontexte

39 Voj­dú ta vaše deti, o ktorých ste hovorili, že sa stanú korisťou, i vaši synovia, ktorí dnes ešte nerozoz­návajú dob­ré od zlého. Im ju dám a oni ju ob­sadia. 40 Vy sa však ob­ráťte a odíďte na púšť smerom k Červenému moru. 41 Vy ste mi od­povedali: Pre­hrešili sme sa proti Hos­podinovi. Vy­stúpime a budeme bojovať tak, ako nám pri­kázal Hos­podin, náš Boh. Každý z vás si po­tom opásal bojovú výzb­roj a naz­dávali ste sa, že bude ľah­ké vy­stúpiť na po­horie.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

40 A vy sa ob­ráťte a rušaj­te sa na púšť ces­tou ­smerom k Červenému moru.

Evanjelický

40 Vy sa však ob­ráťte a po­hnite smerom na púšť ces­tou k Čer­venému moru.

Ekumenický

40 Vy sa však ob­ráťte a odíďte na púšť smerom k Červenému moru.

Bible21

40 Vy se však ob­rať­te a táhně­te pouští zpět k Rudé­mu moři.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček