Ekumenický5. Mojžišova1,39

5. Mojžišova 1:39

Deuteronomium

Voj­dú ta vaše deti, o ktorých ste hovorili, že sa stanú korisťou, i vaši synovia, ktorí dnes ešte nerozoz­návajú dob­ré od zlého. Im ju dám a oni ju ob­sadia.


Verš v kontexte

38 Voj­de ta Jozua, syn Núna, tvoj po­moc­ník. Po­vzbudzuj ho, lebo on roz­delí Iz­raelitom krajinu do dedičného vlast­níc­tva. 39 Voj­dú ta vaše deti, o ktorých ste hovorili, že sa stanú korisťou, i vaši synovia, ktorí dnes ešte nerozoz­návajú dob­ré od zlého. Im ju dám a oni ju ob­sadia. 40 Vy sa však ob­ráťte a odíďte na púšť smerom k Červenému moru.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

39 A vaše deti, o ktorých ste po­vedali, že budú za lúpež, a vaši synovia, ktorí ešte dnes­ká ne­vedia, čo je dobré a čo zlé, tí ta voj­dú, a im ju dám, a oni ju zdedia.

Evanjelický

39 Vaše deti, o ktorých ste hovorili, že budú korisťou, a vaši synovia, ktorí dnes ešte nerozoz­návajú dob­ré od zlého, oni ta voj­dú; im ju dám a oni ju zauj­mú.

Ekumenický

39 Voj­dú ta vaše deti, o ktorých ste hovorili, že sa stanú korisťou, i vaši synovia, ktorí dnes ešte nerozoz­návajú dob­ré od zlého. Im ju dám a oni ju ob­sadia.

Bible21

39 A vaše dě­ti, o ni­chž jste říka­li, že se stanou kořis­tí – vaši synové, kteří dnes ještě ne­ro­ze­z­nají dob­ré a zlé – ti do ní ve­jdou. Jim ji dám a oni ji ob­sadí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček