Ekumenický5. Mojžišova1,41

5. Mojžišova 1:41

Deuteronomium

Vy ste mi od­povedali: Pre­hrešili sme sa proti Hos­podinovi. Vy­stúpime a budeme bojovať tak, ako nám pri­kázal Hos­podin, náš Boh. Každý z vás si po­tom opásal bojovú výzb­roj a naz­dávali ste sa, že bude ľah­ké vy­stúpiť na po­horie.


Verš v kontexte

40 Vy sa však ob­ráťte a odíďte na púšť smerom k Červenému moru. 41 Vy ste mi od­povedali: Pre­hrešili sme sa proti Hos­podinovi. Vy­stúpime a budeme bojovať tak, ako nám pri­kázal Hos­podin, náš Boh. Každý z vás si po­tom opásal bojovú výzb­roj a naz­dávali ste sa, že bude ľah­ké vy­stúpiť na po­horie. 42 Hos­podin mi však po­vedal: Po­vedz im: Ne­vy­stupuj­te ani nebojuj­te, lebo ja nebudem medzi vami. Inak vás vaši ne­priatelia porazia.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

41 Na to ste mi od­povedali: Zhrešili sme p­roti Hospodinovi, my poj­deme hore a budeme bojovať cel­kom tak, ako nám pri­kázal Hos­podin, náš Bôh. A opásali ste si každý svoju vojen­nú zbraň a majúc to za ľah­kú vec išli ste hore na vrch.

Evanjelický

41 Vtedy ste mi od­povedali. Pre­hrešili sme sa proti Hos­podinovi. Vy­stúpime a budeme bojovať, cel­kom tak, ako nám roz­kázal Hos­podin, náš Boh! Po­tom ste sa opásali každý svojím bojovým náčiním a naz­dávali ste sa, že je ľah­ké vy­stúpiť na po­horie.

Ekumenický

41 Vy ste mi od­povedali: Pre­hrešili sme sa proti Hos­podinovi. Vy­stúpime a budeme bojovať tak, ako nám pri­kázal Hos­podin, náš Boh. Každý z vás si po­tom opásal bojovú výzb­roj a naz­dávali ste sa, že bude ľah­ké vy­stúpiť na po­horie.

Bible21

41 Teh­dy jste mi od­po­vědě­li: „Zhřeši­li jsme pro­ti Hos­po­di­nu! Chce­me vy­táhnout a bo­jovat, přes­ně jak nám přikázal Hos­po­din, náš Bůh.“ Všich­ni jste si ob­lék­li válečnou zbroj a lehko­my­s­lně jste se chys­ta­li vy­stou­pit do hor.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček