Ekumenický5. Mojžišova1,38

5. Mojžišova 1:38

Deuteronomium

Voj­de ta Jozua, syn Núna, tvoj po­moc­ník. Po­vzbudzuj ho, lebo on roz­delí Iz­raelitom krajinu do dedičného vlast­níc­tva.


Verš v kontexte

37 Pre vás sa Hos­podin roz­hneval aj na mňa. Po­vedal: Ne­voj­deš tam ani ty. 38 Voj­de ta Jozua, syn Núna, tvoj po­moc­ník. Po­vzbudzuj ho, lebo on roz­delí Iz­raelitom krajinu do dedičného vlast­níc­tva. 39 Voj­dú ta vaše deti, o ktorých ste hovorili, že sa stanú korisťou, i vaši synovia, ktorí dnes ešte nerozoz­návajú dob­ré od zlého. Im ju dám a oni ju ob­sadia.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

38 Jozua, syn Núnov, ktorý stojí pred tebou, ten ta voj­de; jeho po­sil­ni, lebo on ju roz­delí Iz­raelovi do dedičs­tva.

Evanjelický

38 Józua, syn Núnov, ktorý je v tvojej službe, tam voj­de; jeho po­vzbuď, on roz­delí Iz­raelu dedičs­tvo.

Ekumenický

38 Voj­de ta Jozua, syn Núna, tvoj po­moc­ník. Po­vzbudzuj ho, lebo on roz­delí Iz­raelitom krajinu do dedičného vlast­níc­tva.

Bible21

38 Jo­zue, syn Nunův, který ti po­máhá, ten tam ve­jde. Po­vzbuď ho, ne­boť on tu zemi dá za dě­dictví Iz­rae­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček