Ekumenický5. Mojžišova1,31

5. Mojžišova 1:31

Deuteronomium

a na púšti. Tam si videl, že Hos­podin, tvoj Boh, ťa niesol po celej ces­te, ktorou ste sa uberali, ako muž nosieva svoj­ho syna, kým ste ne­prišli na toto mies­to.


Verš v kontexte

30 Hos­podin, váš Boh, ktorý vás pred­chádza, bude sám bojovať za vás, ako to zjav­ne robil s vami v Egypte 31 a na púšti. Tam si videl, že Hos­podin, tvoj Boh, ťa niesol po celej ces­te, ktorou ste sa uberali, ako muž nosieva svoj­ho syna, kým ste ne­prišli na toto mies­to. 32 No na­priek tomu ste ne­verili Hos­podinovi, svoj­mu Bohu,

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

31 i na púšti, kde si videl, že ťa niesol Hos­podin, tvoj Bôh, ako nosieva človek svoj­ho syna, na celej ces­te, ktorou ste išli, až ste i prišli na toto mies­to.

Evanjelický

31 a na púšti. Tam si videl, ako ťa Hos­podin, tvoj Boh, niesol, ako si človek ne­sie syna, celou ces­tou, ktorou ste putovali, až kým ste ne­prišli na toto mies­to.

Ekumenický

31 a na púšti. Tam si videl, že Hos­podin, tvoj Boh, ťa niesol po celej ces­te, ktorou ste sa uberali, ako muž nosieva svoj­ho syna, kým ste ne­prišli na toto mies­to.

Bible21

31 a na pouš­ti. Teh­dy jsi vi­děl, jak tě Hos­po­din, tvůj Bůh, ne­sl, jako nosí člověk svého sy­na, a to ce­lou ces­tu, kte­rou jste š­li, než jste do­razi­li sem.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček