Ekumenický5. Mojžišova1,30

5. Mojžišova 1:30

Deuteronomium

Hos­podin, váš Boh, ktorý vás pred­chádza, bude sám bojovať za vás, ako to zjav­ne robil s vami v Egypte


Verš v kontexte

29 Vtedy som vám po­vedal: Neľakaj­te sa ich, ne­maj­te pred nimi strach! 30 Hos­podin, váš Boh, ktorý vás pred­chádza, bude sám bojovať za vás, ako to zjav­ne robil s vami v Egypte 31 a na púšti. Tam si videl, že Hos­podin, tvoj Boh, ťa niesol po celej ces­te, ktorou ste sa uberali, ako muž nosieva svoj­ho syna, kým ste ne­prišli na toto mies­to.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

30 Hos­podin, váš Bôh, ktorý ide pred vami, on bude bojovať za vás, zrov­na tak, ako učinil s vami v Egyp­te pred vašimi očami,

Evanjelický

30 Hos­podin, váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás, cel­kom tak, ako robil s vami pred vašimi očami v Egyp­te

Ekumenický

30 Hos­podin, váš Boh, ktorý vás pred­chádza, bude sám bojovať za vás, ako to zjav­ne robil s vami v Egypte

Bible21

30 Hos­po­din, váš Bůh, který jde před vá­mi, bude před vaši­ma oči­ma bo­jovat za vás. Učiní to­též, co s vá­mi uči­nil v Egyptě

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček