Ekumenický5. Mojžišova1,21

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 1:21

Deuteronomium

Po­zri, Hos­podin, tvoj Boh, ti dal krajinu, ktorá je pred tebou. Choď, ob­saď ju, ako ti to pri­kázal Hos­podin, Boh tvojich ot­cov! Neboj sa a ne­strachuj!


Verš v kontexte

20 Tam som vám po­vedal: Prišli ste k Amorejskému po­horiu, ktoré nám dáva Hos­podin, náš Boh. 21 Po­zri, Hos­podin, tvoj Boh, ti dal krajinu, ktorá je pred tebou. Choď, ob­saď ju, ako ti to pri­kázal Hos­podin, Boh tvojich ot­cov! Neboj sa a ne­strachuj! 22 Vtedy ste všet­ci pri­stúpili ku mne s návrhom: Pošlime vo­pred mužov, ktorí pre­skúmajú krajinu a podajú nám správu o ceste, ktorou sa máme uberať, ako aj o mestách, do ktorých sa máme do­stať.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Nože vidz, Hos­podin, tvoj Bôh, dal pred tebou zem, vy­j­di hore a zaujmi dedične, tak ako hovoril Hos­podin, Bôh tvojich ot­cov, o tebe. Neboj sa ani sa ne­strachuj!

Evanjelický

21 Hľa, Hos­podin, tvoj Boh, ti dal krajinu, ktorá je pred tebou! Vy­stúp, za­ber ju, ako ti hovoril Hos­podin, Boh tvojich ot­cov! Neboj sa a ne­strachuj!

Ekumenický

21 Po­zri, Hos­podin, tvoj Boh, ti dal krajinu, ktorá je pred tebou. Choď, ob­saď ju, ako ti to pri­kázal Hos­podin, Boh tvojich ot­cov! Neboj sa a ne­strachuj!

Bible21

21 Po­hleď, Hos­po­din, tvůj Bůh, ti dal ce­lou tu zem; vy­táhni a ob­saď ji, jak ti Hos­po­din, Bůh tvých ot­ců, ře­kl. Ne­boj se a nestrachuj.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček