Ekumenický5. Mojžišova1,20

5. Mojžišova 1:20

Deuteronomium

Tam som vám po­vedal: Prišli ste k Amorejskému po­horiu, ktoré nám dáva Hos­podin, náš Boh.


Verš v kontexte

19 Po­tom sme sa po­hli od Horebu a putovali sme po tej veľkej a strašnej púšti, ktorú ste videli na ces­te k Amorejskému po­horiu, ako nám pri­kázal Hos­podin, náš Boh, a došli sme až do Kádeš-Bar­ney. 20 Tam som vám po­vedal: Prišli ste k Amorejskému po­horiu, ktoré nám dáva Hos­podin, náš Boh. 21 Po­zri, Hos­podin, tvoj Boh, ti dal krajinu, ktorá je pred tebou. Choď, ob­saď ju, ako ti to pri­kázal Hos­podin, Boh tvojich ot­cov! Neboj sa a ne­strachuj!

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A po­vedal som vám: Prišli ste až po vrch Amoreja, ktorý nám dá Hos­podin, náš Bôh.

Evanjelický

20 Vtedy som vám po­vedal: Došli ste k amorej­ským horám, ktoré nám dáva Hos­podin, náš Boh.

Ekumenický

20 Tam som vám po­vedal: Prišli ste k Amorejskému po­horiu, ktoré nám dáva Hos­podin, náš Boh.

Bible21

20 Teh­dy jsem vám ře­kl: „Přiš­li jste až k po­hoří Emo­rej­ců – Hos­po­din, náš Bůh, nám je dává.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček