EkumenickýDaniel2,49

Daniel 2:49

Daniel si od kráľa vy­žiadal, aby do spravovania babylon­skej provin­cie za­radil Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega; sám Daniel však os­tal na kráľov­skom dvore.


Verš v kontexte

47 Kráľ Danielovi od­povedal: Na­ozaj, tvoj Boh je Naj­vyšší Boh, Pán kráľov, ten, čo od­haľuje tajom­stvá, keďže si bol schop­ný od­haliť toto tajom­stvo. 48 Po­tom kráľ Daniela po­výšil, dal mu pre­mnoho veľkých darov, ponechal mu vládu nad celou provin­ci­ou Babylonu a urobil ho hlav­ným pred­staveným všet­kých babylon­ských mudr­cov. 49 Daniel si od kráľa vy­žiadal, aby do spravovania babylon­skej provin­cie za­radil Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega; sám Daniel však os­tal na kráľov­skom dvore.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

49 A Daniel vy­žiadal od kráľa to, že ustanovil nad správou Babylon­skej krajiny Sad­racha, Mézacha a Abed­néga. A Daniel býval na dvore kráľovom.

Evanjelický

49 A Daniel prosil kráľa, aby Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega po­veril spravovaním babylon­skej krajiny. On sám však os­tal na kráľov­skom dvore.

Ekumenický

49 Daniel si od kráľa vy­žiadal, aby do spravovania babylon­skej provin­cie za­radil Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega; sám Daniel však os­tal na kráľov­skom dvore.

Bible21

49 Na Danie­lovu žádost pak správou babylon­ské pro­vin­cie po­věřil Ša­d­ra­cha, Meša­cha a Abednega. Sám Daniel ovšem zůstával na králov­ském dvoře.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček