EkumenickýDaniel2,40

Daniel 2:40

Štvr­té kráľov­stvo bude moc­né ako železo, ktoré dr­ví a ro­zdrúz­ga všet­ko, a ako železo, čo toto všet­ko roz­bíja, bude dr­viť a roz­bíjať.


Verš v kontexte

39 Po tebe po­vs­tane iné kráľov­stvo, menšie ako tvoje, a ďalšie, tretie kráľov­stvo z bronzu, ktoré bude vlád­nuť na celej zemi. 40 Štvr­té kráľov­stvo bude moc­né ako železo, ktoré dr­ví a ro­zdrúz­ga všet­ko, a ako železo, čo toto všet­ko roz­bíja, bude dr­viť a roz­bíjať. 41 To, že si videl chodid­lá a prs­ty čias­točne z hrnčiarskej hliny a čias­točne zo železa, znamená, že kráľov­stvo bude roz­delené. Bude v ňom niečo z pevnosti železa, pre­tože si videl železo pre­miešané s ílovitou hlinou.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

40 A štvr­té kráľov­stvo bude tvr­dé jako železo, lebo železo dr­ví a krúši všet­ko, a tedy jako železo, ktoré poláme to všet­ko, tak aj ono rozdrví a poláme.

Evanjelický

40 Štvr­té kráľov­stvo bude moc­né ako železo, lebo ako železo dr­ví a rozo­mieľa všet­ko; ako železo všet­ko láme, tak aj ono všet­ko ro­zdr­ví a poláme.

Ekumenický

40 Štvr­té kráľov­stvo bude moc­né ako železo, ktoré dr­ví a ro­zdrúz­ga všet­ko, a ako železo, čo toto všet­ko roz­bíja, bude dr­viť a roz­bíjať.

Bible21

40 Na­ko­nec při­jde čtvr­té králov­ství, silné jako že­le­zo. Že­le­zo to­tiž vše roz­bíjí a dr­tí, a jako že­le­zo vše roz­bíjí, tak bude i ono králov­ství vše roz­bíjet a ničit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček