EkumenickýDaniel2,39

Daniel 2:39

Po tebe po­vs­tane iné kráľov­stvo, menšie ako tvoje, a ďalšie, tretie kráľov­stvo z bronzu, ktoré bude vlád­nuť na celej zemi.


Verš v kontexte

38 Tebe dal do rúk ľudí, poľnú zver a nebes­ké vtác­tvo na každom mies­te, kde pre­bývajú, a nechal ťa nad nimi všet­kými vlád­nuť: Ty si hlava zo zlata. 39 Po tebe po­vs­tane iné kráľov­stvo, menšie ako tvoje, a ďalšie, tretie kráľov­stvo z bronzu, ktoré bude vlád­nuť na celej zemi. 40 Štvr­té kráľov­stvo bude moc­né ako železo, ktoré dr­ví a ro­zdrúz­ga všet­ko, a ako železo, čo toto všet­ko roz­bíja, bude dr­viť a roz­bíjať.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

39 A po tebe po­vs­tane iné kráľov­stvo, nižšie ako je tvoje, a zase iné, tretie kráľov­stvo, jako medené, ktoré bude panovať na celej zemi.

Evanjelický

39 Po tebe vznik­ne nové kráľov­stvo, chatr­nejšie ako tvoje, a ďalšie, tretie kráľov­stvo, bron­zové, ktoré bude panovať nad celou zemou.

Ekumenický

39 Po tebe po­vs­tane iné kráľov­stvo, menšie ako tvoje, a ďalšie, tretie kráľov­stvo z bronzu, ktoré bude vlád­nuť na celej zemi.

Bible21

39 Po to­bě ale po­vstane jiné králov­ství, slabší než to tvé, a po něm třetí králov­ství, bronzové, které ovládne ce­lý svět.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček