EkumenickýDaniel2,41

Daniel 2:41

To, že si videl chodid­lá a prs­ty čias­točne z hrnčiarskej hliny a čias­točne zo železa, znamená, že kráľov­stvo bude roz­delené. Bude v ňom niečo z pevnosti železa, pre­tože si videl železo pre­miešané s ílovitou hlinou.


Verš v kontexte

40 Štvr­té kráľov­stvo bude moc­né ako železo, ktoré dr­ví a ro­zdrúz­ga všet­ko, a ako železo, čo toto všet­ko roz­bíja, bude dr­viť a roz­bíjať. 41 To, že si videl chodid­lá a prs­ty čias­točne z hrnčiarskej hliny a čias­točne zo železa, znamená, že kráľov­stvo bude roz­delené. Bude v ňom niečo z pevnosti železa, pre­tože si videl železo pre­miešané s ílovitou hlinou. 42 Prs­ty chodidiel čias­točne zo železa a čias­točne z hliny znamenajú, že kráľov­stvo bude sčas­ti moc­né a sčas­ti kreh­ké.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

41 A že si videl nohy a prs­ty čias­točne z hrnčiarskej hliny a čias­točne zo železa, to znamená, že to bude roz­delené kráľov­stvo; ale bude v ňom ešte niečo z pev­nos­ti železa, lebo si videl železo smiešané s hlinou obyčaj­ného blata.

Evanjelický

41 To, že si videl nohy a prs­ty čias­točne z hr­nčiar­skej hliny a čias­točne zo železa, znamená, že kráľov­stvo bude roz­delené; bude v ňom niečo z tvrdo­s­ti železa, tak ako si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou.

Ekumenický

41 To, že si videl chodid­lá a prs­ty čias­točne z hrnčiarskej hliny a čias­točne zo železa, znamená, že kráľov­stvo bude roz­delené. Bude v ňom niečo z pevnosti železa, pre­tože si videl železo pre­miešané s ílovitou hlinou.

Bible21

41 A že jsi vi­děl nohy a prs­ty zčásti hliněné a zčásti že­lez­né zna­mená, že to králov­ství bude roz­dělené. Bude však mít v sobě něco ze síly že­leza, ne­boť jsi vi­děl do té obyčejné hlí­ny při­míšené že­le­zo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček