EkumenickýDaniel2,30

Daniel 2:30

Čo sa mňa týka, toto tajom­stvo mi nebolo od­halené pre­to, žeby moja múd­rosť pre­vyšovala všet­ky živé tvory, ale aby bol kráľ obo­známený s významom sna a spoz­nal myšlien­ky srd­ca.


Verš v kontexte

29 Kráľ, na lôžku ti pri­chádzali myšlien­ky o tom, čo sa má udiať ne­skôr. Ten, čo od­haľuje tajom­stvá, dal ti vedieť, čo bude. 30 Čo sa mňa týka, toto tajom­stvo mi nebolo od­halené pre­to, žeby moja múd­rosť pre­vyšovala všet­ky živé tvory, ale aby bol kráľ obo­známený s významom sna a spoz­nal myšlien­ky srd­ca. 31 Ty, kráľ, videl si akúsi mohut­nú sochu. Tá socha bola veľká a jej lesk bol veľmi sil­ný; stála pred tebou a jej výzor na­háňal strach.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

30 A mne nebolo zjavené toto tajom­stvo pre múd­rosť, ktorá by asi bola vo mne, väčšia od múd­ros­ti všetkých živých, ale pre­to, aby oznámili kráľovi žiadaný výklad, a aby si zvedel myšlien­ky svoj­ho srd­ca.

Evanjelický

30 Mne bolo vy­javené toto tajom­stvo nie pre múd­rosť, ktorej by som mal viac ako os­tat­né živé tvory, ale pre­to, aby sa kráľovi do­stalo vy­svet­lenia a ty, aby si po­chopil myšlien­ky svoj­ho srd­ca.

Ekumenický

30 Čo sa mňa týka, toto tajom­stvo mi nebolo od­halené pre­to, žeby moja múd­rosť pre­vyšovala všet­ky živé tvory, ale aby bol kráľ obo­známený s významom sna a spoz­nal myšlien­ky srd­ca.

Bible21

30 Mně to tajem­ství ne­bylo zje­veno pro­to, že bych byl moud­řejší než všich­ni ostatní, ale pro­to, aby se král do­zvěděl, co to zna­mená, a abys po­ro­zuměl to­mu, o čem jsi přemýš­lel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček